Aneks do kategorii Hip-Hop

Organizatorami kategorii Hip – Hop Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

 

Czas i miejsce

Finał kategorii Hip – Hop GAPA odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w Local na Mokotowie przy ulicy Rejtana 14 w Warszawie.

 

Warunki uczestnictwa

W kategorii Hip-Hop GAPA mogą wziąć udział wykonawcy śpiewający solo bądź
w grupie, którzy spełnią poniższe warunki:

 • wyślą zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. 3. niniejszego Aneksu);
 • wykonawca lub przynajmniej połowa z członków zespołu posiada status studenta (z zaokrągleniem w dół);
 • nie zdobyły nagrody głównej w poprzednich edycjach Przeglądu;
 • nie są spokrewnieni z członkami Jury;
 • nie posiadają podpisanych kontraktów z wytwórnią muzyczną oraz nie wydały płyty, z której czerpią zyski;
 • wszyscy członkowie kapeli akceptują niniejszy Regulamin.
 1. Procedura zgłoszenia
 2. Aby się zgłosić, należy do 30 listopada 2019 r. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.gapafestiwal.pl/kategorie/hip-hop/ wraz z odpowiednim załącznikiem.
 3. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanu/skanów ważnych legitymacji studenckich.
 4. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – rejestracja

 1. Rejestracja wykonawców/zespołów spełniających punkt 2. Aneksu polega na terminowym wysłaniu zgłoszenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są zamieścić w formularzu zgłoszeniowym link do minimum dwóch własnych utworów dostępnych na dowolnych serwisach streamingowych (YouTube, Soundcloud, itp.).

 

Etap II – eliminacje

 1. Eliminacje do konkursu finałowego odbywają się na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania do Etapu III maksymalnie 6 wykonawców/zespołówspośród wszystkich zgłoszeń.
 3. Uczestnicy zostają powiadomieni o zakwalifikowaniu do Etapu III na dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym do 1 grudnia 2019 r.
 1. Jury ma prawo wybrać uczestników rezerwowych.
 2. Wybór Jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

Etap III – konkurs finałowy

 1. Konkurs finałowy odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w Local na Mokotowie przy ul. Rejtana 14 w Warszawie.
 2. W Przeglądzie finałowym bierze udział maksymalnie 6 uczestników/zespołów wyłonionych podczas drugiego etapu konkursu.
 3. Występujący uczestnicystawiają się na finał o godzinie podanej przez Organizatorów w mailu organizacyjnym wysłanym do 3 grudnia 2019 r.
 4. Kolejność występów ustalana jest na podstawie losowania przed konkursem.
 5. W trakcie Przeglądu wykonawca/zespół zaprezentuje wyłącznie materiał autorski.
 1. Każdy wykonawca/zespół będzie miał 15 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności przed publicznością i Jury.
 1. W przypadku chęci skorzystania z obsługi DJ’a podczas występu, wykonawca/zespół jest zobowiązany przesłać podkład muzyczny do swojego występu do dnia 5 grudnia 2019 r. w formacie cyfrowym na podany przez Organizatora adres mailowy.
 1. Ocena wykonawców/zespołów występujących podczas koncertu finałowego należy do powołanego przez Organizatorów Jury. Decyzja Jury jest decyzją ostateczną i nie ma od niej możliwości odwołania.
 2. W Przeglądzie przewidziano nagrodę główną za zajęcie 1. miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.

10.Nagrodę publiczności wygrywa wykonawca/zespół wskazany przez publiczność większością głosów, pod warunkiem, że nie wygrał on nagrody głównej. W takim wypadku nagroda publiczności przypada wykonawcy/zespołowi z drugą największą ilością głosów.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  • ustalenia w programie kolejności występów podczas konkursu finałowego;
  • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych wykonawców z całego przebiegu Przeglądu włącznie z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej, w celach ściśle związanych z promocją oraz realizacją celów Przeglądu;
  • zmiany daty oraz miejsca Przeglądu;
  • odwołania imprezy bez podania przyczyny;
  • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach;
  • odmówienia występu poszczególnym uczestnikom, gdy nie zostaną spełnione warunki uczestnictwa, bądź prezentowane teksty będą wzywać do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierać treści pornograficzne, pochwalać faszyzm, nazizm, komunizm, propagować przemoc, obrażać uczucia religijne, naruszać prawa innych osób, etc.
 2. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę DJ’a. Wykonawcy są zobowiązani do poinformowania Organizatora o wszelkich potrzebach technicznych i scenicznych już podczas procedury zgłoszeniowej.
 3. Wykonawcy odpowiadają materialnie za ewentualnie wyrządzone przez siebie szkody podczas finału Przeglądu.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email: gapa_hiphop@nzspw.pl