Aneks do kategorii ROCK

Organizatorami kategorii Rock Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

 

Czas i miejsce

Finał kategorii Rock GAPA odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Klubie Remont przy ul. Waryńskiego 12A w Warszawie.

 

Warunki uczestnictwa

W kategorii Rock GAPA mogą wziąć udział amatorskie zespoły instrumentalno-wokalne (amatorskie, czyli niezwiązane zawodowo z wykonywaniem muzyki), które spełniają poniższe warunki:

 • wyślą zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. 3. niniejszego Aneksu);
 • przynajmniej połowa z członków zespołu posiada status studenta
  (z zaokrągleniem w dół);
 • nie zdobyły nagrody głównej w poprzednich edycjach Przeglądu;
 • żaden z członków zespołu nie jest spokrewniony z Jury;
 • nie posiadają podpisanych kontraktów z wytwórnią muzyczną oraz nie wydały płyty, z której czerpią zyski;
 • posiadają przynajmniej 3 autorskie utwory;
 • wszyscy członkowie zespołu akceptują niniejszy Regulamin.

 

Procedura zgłoszenia­

 1. Aby zgłosić zespó­ł, należy do 30 listopada 2019 r. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie gapafestiwal.pl/kategorie/rock/wraz z odpowiednim załącznikiem.
 2. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanów ważnych legitymacji studenckich, studiujących członków zespołu.
 3. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez zespół.

 

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – rejestracja

 1. Rejestracja zespołów spełniających punkt 2. niniejszego Aneksu polega na terminowym wysłaniu zgłoszenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są zamieścić w formularzu zgłoszeniowym link do trzech autorskich utworów zespołu, dostępnych na dowolnych serwisach streamingowych (YouTube, Soundcloud, itp.), które będą podstawą oceny zespołu przez Jury eliminacyjne.

Etap II – eliminacje

 1. Eliminacje do konkursu finałowego odbywają się na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania do Etapu III od 3 do 4 zespołów spośród wszystkich zgłoszeń.
 3. Uczestnicy zostają powiadomieni o zakwalifikowaniu do Etapu III na dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym do 3 grudnia 2019 r.
 1. Jury ma prawo wybrać zespoły rezerwowe.
 2. Wybór Jury jest ostateczny i niepodważalny.

Etap III – konkurs finałowy

 1. Koncert finałowy odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Klubie Riviera Remont przy
  ul. Waryńskiego 12A w Warszawie.
 2. W Przeglądzie finałowym bierze udział od 3 do 4 zespołów wyłonionych podczas drugiego etapu konkursu..
 3. Występujące zespoły zobowiązane są do 6 grudnia 2019 r. dostarczyć na adres email gapa_rock@nzspw.pl teksty utworów prezentowanych podczas finału. Teksty nie mogą zawierać terminów rasistowskich, celowo obrażających inne grupy społeczne lub w jakikolwiek inny sposób naruszających obowiązujące prawo, pod rygorem usunięcia z konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wybranych piosenek, uznanych za niezgodne z niniejszym punktem.
 4. Występujące zespoły stawiają się na finał w pełnym składzie o godzinie podanej przez Organizatorów w mailu organizacyjnym wysłanym do 8 grudnia 2019 r.
 5. Kolejność występów ustalana jest na podstawie losowania przed konkursem.
 6. W trakcie Przeglądu zespół zagra wyłącznie utwory autorskie.
 7. Każdy zespół będzie miał 20 minutna zaprezentowanie swoich umiejętności przed publicznością i Jury.
 8. Ocena zespołów występujących podczas koncertu finałowego należy do powołanego przez Organizatorów Jury. Decyzja Jury jest decyzją ostateczną
  i nie ma od niej możliwości odwołania.
 9. W Przeglądzie przewidziano nagrodę główną za zajęcie 1. miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.
 10. Nagrodą główną jest jednodniowa sesja nagraniowa w Made for Music Studio Nagrań.
 11. W Przeglądzie przewidziano nagrodę publiczności. Szczegóły dotyczące głosowania publiczności zostaną przedstawione podczas koncertu finałowego.

 

Postanowienia końcowe

 1. Przewidziano drobny poczęstunek dla zespołów biorących udział
  w Przeglądzie.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  • ustalenia w programie kolejności występów podczas konkursu finałowego;
  • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych zespołów z całego przebiegu Przeglądu włącznie z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej,
   w celach ściśle związanych z promocją oraz realizacją celów Przeglądu;
  • zmiany daty oraz miejsca Przeglądu;
  • odwołania imprezy bez podania przyczyny;
  • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach;
  • odmówienia występu poszczególnym zespołom czy wykonawcom, gdy nie zostaną spełnione warunki uczestnictwa, bądź prezentowane teksty będą wzywać do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierać treści pornograficzne, pochwalać faszyzm, nazizm, komunizm, propagować przemoc, obrażać uczucia religijne, naruszać prawa innych osób, etc.
 1. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie. Zespoły są zobowiązane
  do przywiezienia własnych gitar, wzmacniaczy, instrumentów klawiszowych
  i innych, werbli oraz talerzy perkusyjnych. Zespoły są zobowiązane do poinformowania Organizatora o wszelkich potrzebach technicznych
  i scenicznych już podczas procedury zgłoszeniowej.
 2. Zespoły odpowiadają materialnie za ewentualnie wyrządzone przez siebie szkody podczas finału Przeglądu.
 1. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email: gapa_rock@nzspw.pl