Aneks do kategorii ŚPIEW

Organizatorami kategorii Śpiew Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

 

Czas i miejsce

Finał kategorii Śpiew GAPA odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w Klubie Mechanik przy ul. Narbutta 87 w Warszawie.

 

Warunki uczestnictwa

W kategorii Śpiew GAPA mogą wziąć udział wykonawcy śpiewający solo, którzy spełnią poniższe warunki:

 • wyślą zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. 3. niniejszego Aneksu);
 • posiadają status studenta;
 • nie zdobyły nagrody głównej w poprzednich edycjach Przeglądu;
 • nie są spokrewnieni z członkami Jury;
 • akceptują niniejszy Regulamin.

 

Procedura zgłoszenia

 1. Aby się zgłosić, należy do 1 grudnia 2019 r. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie gapafestiwal.pl/kategorie/spiew/ wraz z odpowiednim załącznikiem.
 2. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – rejestracja

 1. Rejestracja wykonawców spełniających punkt 2. Aneksu polega na terminowym wysłaniu zgłoszenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym autorskiego filmu wideo lub nagrania mp3 z utworem nieprzekraczającym 4 minut, który chcieliby wykonać podczas finału kategorii Śpiew (prezentowane dzieło może, ale nie musi być własnego autorstwa).

Etap II – eliminacje

 1. Eliminacje do konkursu finałowego odbywają się na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania do Etapu III maksymalnie 8 uczestnikówspośród wszystkich zgłoszeń.
 3. Uczestnicy zostają powiadomieni o zakwalifikowaniu do Etapu III na dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym do 4 grudnia 2019 r.
 4. Jury ma prawo wybrać uczestników rezerwowych.
 5. Wybór Jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

Etap III – konkurs finałowy

 1. Konkurs finałowy odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w Klubie Mechanik przy ul. Narbutta 87 w Warszawie.
 2. W Przeglądziefinałowym bierze udział maksymalnie 8 uczestników wyłonionych podczas drugiego etapu konkursu.
 3. Występujący uczestnicystawiają się na finał o godzinie podanej przez Organizatorów w mailu organizacyjnym wysłanym do 7 grudnia 2019 r.
 4. Kolejność występów ustalana jest na podstawie losowania przed konkursem.
 5. W trakcie Przeglądu wykonawca zaprezentuje dwa utwory (polski oraz zagraniczny, które mogą, ale nie muszą być własnego autorstwa), z zastrzeżeniem, że czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut na jeden utwór.
 6. W trakcie Przeglądu wykonawca może korzystać z instrumentu muzycznego, bądź z gotowego podkładu muzycznego przyniesionego we własnym zakresie, o ile poinformuje wcześniej Organizatorów o takiej chęci.
 7. Ocena uczestników występujących podczas konkursu finałowego należy do powołanego przez Organizatorów Jury. Decyzja Jury jest decyzją ostateczną
  i nie ma od niej możliwości odwołania.
 8. W Przeglądzie przewidziano nagrodę główną za zajęcie 1. miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.
 9. W Przeglądzie przewidziano nagrodę publiczności. Szczegóły dotyczące głosowania publiczności zostaną przedstawione podczas koncertu finałowego.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
 • ustalenia w programie kolejności występów podczas konkursu finałowego;
 • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych wykonawców z całego przebiegu Przeglądu włącznie z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej, w celach ściśle związanych z promocją oraz realizacją celów Przeglądu;
 • zmiany daty oraz miejsca Przeglądu;
 • odwołania imprezy bez podania przyczyny;
 • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach;
 • odmówienia występu poszczególnym wykonawcom, gdy nie zostaną spełnione warunki uczestnictwa, bądź prezentowane teksty będą wzywać do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierać treści pornograficzne, pochwalać faszyzm, nazizm, komunizm, propagować przemoc, obrażać uczucia religijne, naruszać prawa innych osób, etc.
 1. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie. Wykonawcy są zobowiązani do poinformowania Organizatora o wszelkich potrzebach technicznych i scenicznych już podczas procedury zgłoszeniowej.
 2. Wykonawcy odpowiadają materialnie za ewentualnie wyrządzone przez siebie szkody podczas finału Przeglądu.
 3. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email gapa_spiew@nzspw.pl