Aneks do kategorii VIDEO

Organizatorami kategorii Video Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

1. Czas i miejsce

 1. Finał kategorii Video GAPA odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. w formie relacji na portalu Facebook.

2. Warunki uczestnictwa

 1. W kategorii Video GAPA może wziąć udział każdy, kto spełnia poniższe warunki:
  • wyśle zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. 3.1 Niniejszego Aneksu);
  • posiada status studenta lub przynajmniej połowa osób z grupy posiada status studenta;
  • nie jest spokrewniony z żadnym z członków Jury;
  • jest autorem zgłaszanych prac;
  • nie może zajmować się profesjonalnie produkcją filmową, telewizyjną czy scenariuszową;
  • nie może czerpać zysków z filmu;
  • akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Procedura zgłoszenia

 1. Aby się zgłosić, należy do 9 grudnia 2020 r. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gapafestiwal.pl/kategorie/video/ wraz z odpowiednim załącznikiem.
 2. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. 4. Do konkursu można zgłaszać następujące produkcje:
  • filmy dokumentalne lub reportaże, których czas trwania nie przekracza 20 minut;
  • filmy fabularne, animacje oraz teledyski, których czas trwania nie przekracza 15 minut.

4. Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – rejestracja

 1. Rejestracja uczestników spełniających punkt 2. Aneksu polega na terminowym wysłaniu zgłoszenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym linków z dostępem do swoich filmów (maksymalnie 3 filmów, z których każdy musi zostać zgłoszony do pasującej podkategorii).

Etap II – eliminacje

 1. Eliminacje do konkursu finałowego odbywają się na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 2. Wybrane filmy zostaną umieszczone na Stronie www oraz na wydarzeniu na portalu Facebook, gdzie będzie możliwość oddania głosów przez publiczność na najlepszy film. Praca z największą liczbą głosów zostanie nagrodzona nagrodą publiczności.
 3. Filmy zostaną ocenione przez Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą członkowie NZS PW.
 4. Ogłoszenie wyników eliminacji do konkursu finałowego nastąpi 12 grudnia 2020 r. na Stronie www.
 5. Wybór Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczny i niepodważalny.

Etap III – konkurs finałowy

 1. Ocena filmów należy do powołanego przez Organizatorów Jury. Decyzja Jury jest decyzją ostateczną i nie ma od niej możliwości odwołania.
 2. W Przeglądzie przewidziano nagrodę za zajęcie 1. miejsca oraz 2. miejsca w każdej z podkategorii.
 3. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności. Głosowanie internetowe odbędzie się na wydarzeniu na portalu Facebook.
 4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 18 grudnia 2020 r. podczas relacji na portalu Facebook, podczas którego zostaną zaprezentowane fragmenty zwycięskich filmów.

5. Kryteria dopuszczenia filmu do konkursu

 1. Szczegółowe kryteria oceny:
  • podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, kreatywność, estetyka wykonania oraz jakość nadesłanych prac;
  • Komisja Kwalifikacyjna będzie oceniać zgodność prac z Regulaminem. Każdy projekt będzie rozpatrywany indywidualnie;
  • Komisja Kwalifikacyjna porównywać będzie również jakość i oryginalność każdego nadesłanego filmu.
 2. Do udziału nie będą dopuszczane prace:
  • wykonane na odpłatne zlecenie;
  • realizowane przy udziale członków Komisji Kwalifikacyjnej, Jury lub Organizatora;
  • do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim;
  • zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub społecznych;
  • nakłaniające do zażywania narkotyków;
  • propagujące agresję oraz teorie, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.
 3. Film należy umieścić w Internecie w serwisie YouTube, a następnie na dysku internetowym (preferowany Dysk Google) w formacie .mp4. Przy rejestracji należy podać link do pracy, który będzie aktywny przez cały czas trwania konkursu. W nazwie pliku należy podać tytuł pracy, imię i nazwisko autora.

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  • nieoceniania filmów o zbyt słabej jakości;
  • prezentacji wyłącznie wybranych prac;
  • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych wykonawców z całego przebiegu Przeglądu włącznie z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej, w celach ściśle związanych z promocją oraz realizacją celów Przeglądu;
  • zmiany daty oraz miejsca wystawy i finału Przeglądu;
  • odwołania imprezy bez podania przyczyny;
  • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach.
 2. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email: gapa.video@nzs.org.pl