Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”, Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, KRS: 0000106614, NIP: 5261749343, REGON: 006234294, tel.: 22 234 50 32, email: kontakt@nzspw.pl
 2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres kontakt@nzspw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. operacyjnych w związku z realizacją projektu;
  2. realizacji rozliczeń wewnętrznych na Politechnice Warszawskiej zgodnie z Regulaminem Funduszu Kulturalno-Wychowawczego;
  3. weryfikacji tożsamości Uczestnika konkursu;
  4. kontaktu w sprawach organizacyjnych projektu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
  1. imienia (imion), nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, uczelni;
  2. w kolejnym etapie również w zakresie danych z legitymacji studenckiej, czyli prócz danych wymienionych powyżej numeru albumu, numeru PESEL, adresu zamieszkania, daty wydania oraz ważności dokumentu.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji projektu usług i wymogów prawnych innym odbiorcom:
  1. Politechnice Warszawskiej;
  2. Samorządowi Studentów Politechniki Warszawskiej;
  3. innym uczestnikom wydarzenia podczas finału kategorii.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane:
  1. w przypadku danych dotyczących projektu nie krócej niż przez okres niezbędny do jego zrealizowania;
  2. w celach marketingowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed terminem projektu lub w trakcie jego realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości uczestnictwa w części konkursowej projektu, którego regulamin znajduje się na stronie internetowej: www.gapafestiwal.pl/about/regulamin-festiwalu/
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.